A fost lansat proiectul „PROTURISM – Turism competitiv în Regiunea Centru”

29 iun. 2018

S.C. N & C TURISM S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului „PROTURISM – Turism competitiv în Regiunea Centru”, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiții: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: dezvoltarea performanţelor profesionale şi îmbunătăţirea competenţelor pentru 510 persoane având calitatea de manageri/antreprenori şi angajaţi în departamentele de resurse umane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare şi alte activităţi, cursuri, modele, practici relevante inovatoare şi durabile, orientate pe creşterea mobilităţii, a şanselor de dezvoltare sustenabilă şi a gradului de adaptabilitate a activităţii la dinamica sectorului economic cu potenţial competitiv „Turism şi ecoturism” în Regiunea Centru.

SCOPUL PROIECTULUI vizează 3 aspecte principale care conduc la dezvoltarea sustenabilă, dinamică şi competitivă a resursei umane şi a sectorului IMM din „Turism şi ecoturism” pe plan regional, respectiv: 1) creşterea gradului de conştientizare a 500 de angajatori care îşi desfăşoară activitatea şi/sau intenţionează să îşi adapteze activitatea în sectorul economic cu potenţial competitiv „Turism şi ecoturism”, privind iniţiativele eficiente, durabile şi sustenabile orientate spre dezvoltarea resurselor umane şi a competitivităţii economice și îmbunătăţirea competenţelor din domeniul managementului strategic şi a performanţelor profesionale; 2) creşterea gradului de adaptabilitate a activităţii la dinamica economică şi mecanismele progresului tehnologic din sector, creşterea numărului de angajaţi (510 manageri/antreprenori/lucrători în departamente de resurse umane) care beneficiază de instrumente/metode/practici/standarde competitive de management al resurselor umane; 3) consolidarea sectorului antreprenorial de turism/ecoturism la nivel regional prin generarea unui management performant şi
creşterea sustenabilităţii a 60 de întreprinderi prin dezvoltarea de planificări strategice anticipative de dezvoltare/extindere a activităţii şi adaptare la evoluţiile structurale şi
politica de competitivitate, asigurând un mediu favorabil cooperării şi inovării, în contextul concurenţei la nivel de sector şi regiune.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI este de 3,626,854.57 Lei, din care 3,445,511.92 Lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, iar suma de 181,342.65 Lei reprezintă componenta de cofinanţare eligibilă prin contribuţia beneficiarului.

continuare pe coronapress.ro