Anunț important privind înscrierea la cursuri gratuite

31 aug. 2018

ANUNȚ IMPORTANT privind înscrierea la cursuri gratuite derulate prin fonduri europene – POCU 2014-2020 in cadrul proiectului PROTURISM-TURISM COMPETITIV IN REGIUNEA CENTRU

Invităm pe cei interesați să se înscrie la cursurile GRATUITE care se vor desfășura în Brașov la începutul lunii octombrie 2018.

CURS MANAGER RESURSE UMANE – 22 de locuri
• Loc de desfășurare – Loc. Bran – jud. Brașov
• Perioada de desfășurare: 10 zile / la începutul lunii octombrie
• Detalii: se oferă GRATUIT cazare, masă și transport.

Ce se obține?

În urma evaluării competențelor dobândite se va obține un Certificat de absolvire (perfecționare) – Manager Resurse Umane
* Absolvenții cursului de Manager Resurse Umane sunt sprijiniți și în obținerea certificatului ECDL.

Cine poate participa?

a) Angajații din cadrul departamentelor de resurse umane (sau angajați cu atribuții în activități specifice departamentului resurse umane) din intreprinderi cu cod CAEN principal/secundar specific sectorului Turism-Ecoturism. (se va depune la Dosar în scris adeverință pusă la dispoziție de catre Expertul Grup Tinta);
b) Absolvenți de studii superioare.

Pașii de înscriere:

1) Contact persoana responsabilă: Mironescu Elena – telefon: 0722 -261 723
2) Elaborare Dosar inscriere care sa conțină:
– Adeverinta angajat
– Copie după C.I., certificat naștere, certificat căsătorie (după caz)ș
– Copii diplomă studii superioare
– Chestionar/ Formular inregistrare grup tință.

Program (estimativ)
– Perioada de inscriere: – 1 – 25 septembrie
– Desfașurarea cursului: – 1 – 15 octombrie
– Sustinerea examenului: – 15- 20 octombrie