Anunt participare achizitie servicii consultanta afaceri si gestionare

11 dec. 2018

INVITATIE / ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA în vederea atribuirii contractului privind ACHIZITIA de Servicii de consultanta in afaceri si gestionare, în cadrul proiectului „” PROTURISM – Turism Competitiv in regiunea Centru” – Cod proiect 117664 cod CPV – 79410000 -1

N&C Turism SRL, cu sediul în Municipiul Brasov, România, Str. Bd. Saturn 47, judetul Brasov, cod postal 500440, Tel: 0745080725, e-mail: secretariat@hotelcubix.ro, anunță demararea procedurii de achizitie prin procedura de atribuire competitiva, conform OMFE 1284/2016 in vederea contractarii serviciilor de consultanta in afaceri, pentru implementarea proiectului cu titlul ” PROTURISM – Turism Competitiv in regiunea Centru” – Cod proiect 117664, , aferent Contractului de finantare nr. 3392/03.05.2018 încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

Serviciile de consultanta in afaceri se vor desfasura la nivelul Regiunii Centru, respectiv judetele Brasov, Sibiu, Harghita , Covasna , Mures si Alba.

Obiectul achizitiei: Subcontractarea serviciilor de elaborare/revizuire/adaptare a planificarilor strategice sustenabile de dezvoltare/extindere a activitatii si capacitatii competitive a 60 intreprinderi/IMM care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” la nivelul regiunii Centru.

Obiectivul general al contractului de consultanţă constă în sprijin acordat pentru elaborarea/revizuirea/adaptarea planificarilor strategice sustenabile de dezvoltare/extindere a activitatii si capacitatii competitive a 60 intreprinderi.

Tipul contractului: contract de furnizare „Servicii de consultanta in afaceri”, în cadrul proiectului „” PROTURISM – Turism Competitiv in regiunea Centru”

Valoarea totala maxima estimată a achiziției este de: 317.647,06 lei fără TVA.

Ofertele vor fi transmise prin poștă sau se vor depune în original la sediul Beneficiarului – NC TURISM SRL – Municipiul Brasov, România, Str. Bd. Saturn 47, judetul Brasov, cod postal 500440, România.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 22.10.2018 ora 12.00.

Toate informaţiile necesare potentialilor ofertanti sunt cuprinse in Documentatia de atribuire/specificatiile tehnice si Formularele aferente acestei proceduri, documentatie publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro sectiunea Achizitii privati.

Solicitari sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact: tel/fax: 0745080725 e-mail: secretariat@hotelcubix.ro persoană de contact Nicolae Dragos Tatu, reprezentant legal, de luni până vineri între orele 09-16. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor).

N & C TURISM SRL va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil numai pe www.fonduri-ue, sectiunea “Achizitii publice”/Anunturi prin afisarea raspunsului, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu depaseste, de regula, doua zile lucratoare, dar nu mai tarziu de deschiderea ofertelor, de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, cu condiţia transmiterii solicitării de clarificări în timp util de către operatorii economici. Ofertantii au obligatia de a verifica pe site-ul www.fonduri-ue publicarea eventualelor clarificari.