Comunicat Organizare Seminar privind Identificarea si Implementarea Modelelor – Harghita

4 mart. 2019

Comunicat Organizare Seminar Județean privind Identificarea si Implementarea Modelelor/ Practicilor Inovatoare, Durabile, Ecologice și Non-Discriminatorii de Organizare a Activității

HARGHITA , Martie 2019

N & C TURISM SRL, în calitate de beneficiar al proiectului „PROTURISM – Turism competitiv in Regiunea Centru” (POCU/227/3/8/117664), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, anunță organizarea și desfășurarea Seminarului judetean adresat managerilor și antreprenorilor din sectorul economic cu potential competitiv -turism și ecoturism la nivelul județului Harghita.

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.2. Organizarea și derularea de programe de formare profesionala și alte activități/ cursuri relevante pentru manageri și antreprenori din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, la nivelul regiunii Centru, respectiv a subactivității A.2.7. Organizarea și desfasurarea a 6 seminarii judetene adresate managerilor și antreprenorilor din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism” la nivelul regiunii Centru, privind identificarea și implementarea modelelor/ practicilor inovatoare, durabile, ecologice și non-discriminatorii de organizare a activității.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează „îmbunătățirea competențelor și creșterea performanțelor profesionale pentru 510 persoane având calitatea de manageri/ antreprenori și angajați în departamentele de resurse umane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare și alte activități, cursuri, modele, practici relevante inovatoare și durabile, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabilă și a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica sectorului economic cu potențial competitiv Turism și ecoturism în Regiunea CENTRU”.

Seminarul se adreseaza urmatoarelor categorii:
– Manageri (membri grup țintă) – persoane care asigura managementul strategic al firmelor si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc).
– Antreprenori (membri grup țintă) – persoane care au calitatea de antreprenori si care isi gestioneaza singuri afacerile
– Reprezentanți ai mediului de afaceri public/privat din sectorul „Turism si ecoturism”, ai invatamantului preuniversitar/superior de profil, ai sectorului de cercetare-inovare si ai autoritatilor/institutiilor publice locale/ judetene/ regionale (consilii locale/judetene, camere de comert si industrie, agentia pentru dezvoltare regionala, agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca, agentia pentru protectia mediului, alte institutii si organizatii din aria de interes care au ca obiectiv turismul, ecologia, educatia, ocuparea fortei de munca, incluziunea sociala etc) la nivelul regiunii Centru.

Tematicile vizate în cadrul seminarului judetean adresat managerilor și antreprenorilor din sectorul economic cu potential competitiv turism -ecoturism organizat la nivelul județului Harghita:

– Cunoasterea modelelor/ practicilor inovatoare, durabile, ecologice și non-discriminatorii de organizare a activității întreprinderilor din sectorul „Turism și ecoturism”
– Organizarea și reorganizarea mecanismelor socio-economice din sectorul „Turism și ecoturism”
– Diseminarea și transferul de bune practici identificate la nivelul mediului de afaceri local/judetean;
– Informatii despre activitatea si calitatile care impulsioneaza rezultatele managerilor/ antreprenorilor din sectorului Turism – ecoturism (controlul interior, capacitatea de planificare; asumarea riscurilor, inovatia, folosirea feedback-ului, luarea deciziilor, independenta)
– Inovarea in mediul managerial/ antreprenorial specific sectorului Turism – ecoturism;
– Încurajarea cooperarii tehnico-economice a managerilor/ antreprenorilor cu mediul educational, de cercetare-inovare si cu marile intreprinderi/ companii din sectorul „Turism și ecoturism”
– Asigurarea sănătății/ securității muncii în sectorul Turism-ecoturism.
– Promovarea egalității pe piața muncii între femei și bărbați în sectorul „Turism și ecoturism”;
– Susținerea principiul învățării pe tot parcursul vieții și al îmbătrânirii active în sectorul „Turism și ecoturism”;
– Prevenirea poluării mediului, tranziția către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor în sectorul „Turism și ecoturism”
– Distribuire set materiale specifice (indrumar modele/practici inovatoare in turism; ghid practic de ecoturism; manual privind non-discriminarea in afaceri) privind identificarea si implementarea modelelor/practicilor inovatoare, durabile, ecologice si non-discriminatorii de organizare a activitatii;
– Beneficiile pe care le ofera practicile inovatoare, durabile, ecologice si non-discriminatorii de organizare a activitatii in general si prin participarea la masurile oferite in cadrul proiectului PROTURISM –Turism competitiv in Regiunea Centru” (POCU/227/3/8/117664), cu specificitate pentru judetul Harghita;
– Sesiune de discuții cu persoanele participante la seminarul judetean adresat managerilor și antreprenorilor din sectorul economic cu potential competitiv sectorului Turism – ecoturism,organizat în județul Harghita.

AVANTAJE/ BENEFICII PRECONIZATE:

– Pe parcursul desfășurări campaniei, veți beneficia de materiale specifice – indrumar modele/practici inovatoare in turism; ghid practic de ecoturism; manual privind non-discriminarea in afaceri – care vin în sprijinul identificării și implementării modelelor/practicilor inovatoare, durabile, ecologice si non-discriminatorii de organizare a activitatii din sectorul Turism-ecoturism.

– Considerăm că înțelegerea complexitatii ecosistemului managerial/ antreprenorial specific sectorului Turism-ecoturism, precum și a particularitatilor si a factorilor de stimulare a acestuia, sunt fundamentale pentru dezvoltarea unei reprezentari puternice si eficiente a intereselor managerilor/ antreprenorilor din IMM-urile care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in „Turism si ecoturism” pe plan local/judetean/regional Centru, pentru crearea unui mediu favorabil afacerilor, initiativei competitive si ocuparii sustenabile și pentru sprijinirea competitivitatii mediului de afaceri autohton pe plan regional.

– Se estimează impact major la nivelul managerilor/ antreprenorilor de IMM, dar si la nivelul mediului de afaceri public/ privat din sectorul, ai invatamantului preuniversitar/ superior de profil, ai sectorului de cercetare-inovare si ai autoritatilor/institutiilor publice locale/ judetene/regionale, respectiv consilii locale/ judetene, camere de comert si industrie, agentia pentru dezvoltare regionala, agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca, agentia pentru protectia mediului, alte institutii si organizatii din aria de interes care au ca obiectiv turismul, ecologia, educatia, ocuparea fortei de munca, incluziunea sociala etc.

– Totodată, avem convingerea că participarea dumneavoastră la Seminarul judetean adresat managerilor și antreprenorilor din sectorul economic cu potential competitiv „Turism și ecoturism” organizat în județul Harghita va avea o contribuţie importantă la dezvoltarea sustenabilă a carierei și personalității dumneavoastră.
Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea Seminarului Judetean Adresat Managerilor si Antreprenorilor din Sectorul Economic cu Potential Competitiv „Turism Și Ecoturism” la Nivelul Județului Harghita la adresa de e-mail: proiect@proturism.eu