Cursuri

CURSURI PENTRU MANAGERI:

Curs Manager Inovare – pentru 100 manageri
– Elaborarea strategiei de inovare a firmei;
– Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei;
– Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei;
– Coordonarea culegerii de idei creative;
– Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare;
– Elaborarea metodelor care permit valorificarea capitalului intelectual al firmei;
– Evaluarea procesului de inovare;
– Asigurarea continuității procesului de inovare.

Curs Revenue Management – pentru 150 manageri
Programul este unul profesional, cu recunoaștere internă, util managerilor, îmbunătățind:
– tehnicile de previzionare a cererii;
– analiza provocărilor, analiza riscurilor și a profitabilității potențiale;
– elaborarea strategiilor de poziționare a tarifului/prețului în piață;
– gestionarea distibuției veniturilor.

Seminarii județene – pentru 215 manageri/ antreprenori
– se vor oganiza 6 seminarii județene privind identificarea și implementarea modelelor/practicilor inovatoare pentru integrarea principiilor transversale (dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, nondiscrimnarea, inovarea socială etc.).

CURSURI PENTRU ANTREPRENORI

Curs Competențe Antreprenoriale pentru 80 antreprenori
– Inițierea și organizarea unei afaceri/a unui proiect investițional;
– Elaborarea strategiilor de achiziții, producție, marketing-vânzări, resurse umane și financiare;
– Planul de afaceri și instrumente de evaluare a progresului în planificarea afacerilor/proiectelor
investiționale;
– Responsabilitate socială, dezvoltarea durabilă și etică în afaceri.

Activități inovatoare și personalizate Business Coaching pentru 60 antreprenori:

– Programul business coaching este unul profesional, cu recunoaștere internă fiind structurat pe
module personalizate.
– Conținutul tematic al cursului prezinta un mix de tehnici și componente aprofundate în
psihologie comportamentală aplicată în coaching.
– Programul este capabil să dezvolte și să echipeze un manager/ antreprenor cu componențe de
a face coaching individual/de grup.

CURSURI PENTRU ANGAJAȚI DIN DEPARTAMENTELE DE RESURSE UMANE

Curs Manager Resurse Umane – pentru 20 angajați
– Managementul strategic al resurselor umane;
– Asigurarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane;
– Coordonarea departamentului de resurse umane.

* Absolvenții cursurilor de Manager Resurse Umane și Inspector Resurse Umane sunt sprijiniți și în obținerea certificatului ECDL.

Curs Inspector Resurse Umane – pentru 100 angajați
– Organizarea locului de muncă și eficiența comunicării cu personalul întreprinderii;
– Aplicarea normelor de securitate și sănătate ocupațională;
– Planificarea activității inspectorului de resurse umane;
– Tehnici și instrumente utilizate în recrutarea/evaluarea/ angajarea și îmbunătățirea competențelor profesionale a angajaților;
– Registru General de Evidență a Salariaților (REVISAL)
– Administrarea Bazei de Date a personalului;
– Salarizarea personalului.

BENEFICIILE ȘI AVANTAJELE FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE

BENEFICII:
– obținerea unor competențe certificate recunoscute la nivel național și european;
– acumularea de cunoștințe și abilități care permit îmbunătățirea poziției pe piața muncii ducând
în același timp și la creșterea productivității;
– crearea unei atitudini pozitive și favorabile a persoanelor pentru învățarea continuă;
– susținerea persoanelor în luarea unei decizii profesionale conștiente și informate;
– maximizarea șanselor de succes profesional și adaptarea reală la schimbările intervenite pe
piața muncii;
– creșterea posibilității de autocontrol a opțiunilor profesionale;
– posibilitatea selecției unei alternative atât educaționale, cât și profesionale;
– influențarea modului de viață și a nivelului de responsabilitate;
– îmbunătățirea capacității relaționale.

AVANTAJE:
– oamenii își dezvoltă în permanență capacitatea de a crea rezultatele pe care le doresc cu
adevărat;
– sunt stimulate modelele de gândire inedite și exploratorii;
– oamenii deprind abilitatea de a învăța împreună;
– ajută la motivarea salariaților;
– conduce la creșterea productivității, adăugând un plus de competitivitate;
– crește performanță la locul de muncă și nivelul de satisfacție profesională;
– constituie o bază solidă de cunoștințe pentru specializări ulterioare;
– fidelizează angajații;
– reprezintă o armonizare între nevoile angajatorilor și abilitățile angajaților;
– certifică același standard de competență indiferent de naționalitate, rezidență, educație, vârstă
sau sex.