Despre noi

N&C TURISM S.R.L

De peste 13 ani, furnizăm consultanță în management / antreprenoriat prin asigurarea eficienței în cadrul proceselor manageriale și prestări servicii de formare profesională, vizând în strategia de dezvoltare pe termen lung a firmei înființarea unui centru educațional de calificare / specializare / perfecționare în management / ocupații din turism.

Fiind implicați în comunitatea locală, am dezvoltat parteneriate pentru promovare / conștientizare a beneficiilor FPC a angajaților, implicarea în inserția tinerilor absolvenți în câmpul muncii (contracte practică / învățământ dual). Rolul în proiectul propus este de Lider, asigurând implementarea activităților transversale de management și informare-publicitate, subcontractarea unor activități specifice pentru care nu există expertiza necesară și participând cu responsabilitate / expertiză de specialitate la implementarea Componentei Conștientizare angajatori, Componentei Formare Manageri / antreprenori, Componentei Formare angajați în departamente de Resurse Umane și Componentei Sprijin pentru întreprinderi.