Invitatie / anunt de participare la procedura competitiva

5 oct. 2018

INVITATIE / ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA pentru „Achiziţie servicii de catering” , hrana participanti la cursuri formare/sesiuni/intalnirii de lucru in Regiunea Centru, respectiv judetele Brasov, Alba, Mures, Harghita, Sibiu si Covasna, cod CPV 55520000

1. Scurtă descriere a obiectul contractului: În vederea respectării activităţilor din cadrul proiectului: „PROTURISM – Turism Competitiv in regiunea Centru”” – Cod proiect 117664, aferent Contractului de finantare nr. 3392/03.05.2018 încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Capital Uman 2014 – 2020., N & C TURISM SRL doreste prin acest contract achizitionarea Serviciilor de catering, constând în hrană pentru masa caldă de prânz asigurată participanților la programele de formare profesională, seminarii regionale si intalnirii de lucru. Programele de formare profesională pentru care se solicită asigurarea serviciilor de catering au următoarea structură din punct de vedere al duratei: 1) 5 grupe x 20 pers. x 15 zile/curs = 1.500 meniuri; 2) 10 grupe x 15 pers. x 5 zile/curs = 750 meniuri; 3) 6 grupe x 10 pers. x 5 zile/curs = 300 meniuri; 4) 4 grupe x 20 pers. x 10 zile/curs = 800 meniuri
TOTAL meniuri: 3.350 meniuri pentru grupe/cursuri

5) 6 seminarii x 215 pers. x 1 zi = 215 meniuri; 6) 6 intalniri x 15 pers. x 1 zi = 90 meniuri

TOTAL meniuri: 305 meniuri pentru seminarii/intalnirii

2. Estimarea valorii totale maxime a serviciilor pentru întreaga durată a contractului de prestări servicii este de: 169.050 lei fără TVA.

Serviciile de catering se vor desfasura la nivelul judetelor Brasov, Alba, Harghita, Mures, Covasna si Sibiu in functie de formarea grupelor de cursanti/participanti, manageri si antreprenori recrutati acestea se pot desafura in municipii, orase, comune, sate din judetele mentionate, si vor consta în: acordarea unei mese pe zi catre toti participantii la cursurile din cadrul proiectului si a manegerilor si antreprenorilor recrutati. Prestarea serviciilor se va realiza între data de semnare a contractului şi data de 03.05.2019. Toate informaţiile necesare potentialilor ofertanti sunt cuprinse in Documentatia de atribuire/specificatiile tehnice si Formularele aferente acestei proceduri, documentatie publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro sectiunea Achizitii privati.

Solicitari sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact: tel/fax: 0745080725 e-mail: secretariat@hotelcubix.ro persoană de contact Tatu Dragos Nicolae ,de luni până vineri între orele 09-16. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor).

N & C TURISM SRL va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil numai pe www.fonduri-ue, sectiunea “Achizitii publice”/Anunturi prin afisarea raspunsului, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu depaseste, de regula, doua zile lucratoare, dar nu mai tarziu de deschiderea ofertelor, de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, cu condiţia transmiterii solicitării de clarificări în timp util de către operatorii economici. Ofertantii au obligatia de a verifica pe site-ul www.fonduri-ue publicarea eventualelor clarificari.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 16.10.2018, ORA 12:00, la sediul NC TURISM SRL – Municipiul Brasov, România, Str. Bd. Saturn 47, judetul Brasov, cod postal 500440, România.
Pentru detalii: Dragos Nicolae Tatu – Reprezentant legal; Tel: 0745080725, e-mail: secretariat@hotelcubix.ro. Documentatia de atribuire impreuna cu formularele aferente se regasesc atasate in cadrul anuntului.