Lansare proiect „PROTURISM – Turism competitiv în Regiunea Centru”

25 iun. 2018

S.C. N & C TURISM S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului „PROTURISM – Turism competitiv în Regiunea Centru”, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiții: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: dezvoltarea performanţelor profesionale şi îmbunătăţirea competenţelor pentru 510 persoane având calitatea de manageri/antreprenori şi angajaţi în departamentele de resurse umane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare şi alte activităţi, cursuri, modele, practici relevante inovatoare şi durabile, orientate pe creşterea mobilităţii, a şanselor de dezvoltare sustenabilă şi a gradului de adaptabilitate a activităţii la dinamica sectorului economic cu potenţial competitiv „Turism şi ecoturism” în Regiunea Centru.

SCOPUL PROIECTULUI vizează 3 aspecte principale care conduc la dezvoltarea sustenabilă, dinamică şi competitivă a resursei umane şi a sectorului IMM din „Turism şi ecoturism” pe plan regional, respectiv: 1) creşterea gradului de conştientizare a 500 de angajatori care îşi desfăşoară activitatea şi/sau intenţionează să îşi adapteze activitatea în sectorul economic cu potenţial competitiv „Turism şi ecoturism”, privind iniţiativele eficiente, durabile şi sustenabile orientate spre dezvoltarea resurselor umane şi a competitivităţii economice și îmbunătăţirea competenţelor din domeniul managementului strategic şi a performanţelor profesionale; 2) creşterea gradului de adaptabilitate a activităţii la dinamica economică şi mecanismele progresului tehnologic din sector, creşterea numărului de angajaţi (510 manageri/antreprenori/lucrători în departamente de resurse umane) care beneficiază de instrumente/metode/practici/standarde competitive de management al resurselor umane; 3) consolidarea sectorului antreprenorial de turism/ecoturism la nivel regional prin generarea unui management performant şi creşterea sustenabilităţii a 60 de întreprinderi prin dezvoltarea de planificări strategice anticipative de dezvoltare/extindere a activităţii şi adaptare la evoluţiile structurale şi politica de competitivitate, asigurând un mediu favorabil cooperării şi inovării, în contextul concurenţei la nivel de sector şi regiune.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI este de 3,626,854.57 Lei, din care 3,445,511.92 Lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, iar suma de 181,342.65 Lei reprezintă componenta de cofinanţare eligibilă prin contribuţia beneficiarului.

GRUPUL TINTĂ al proiectului prevede – 510 persoane angajate, din care:
• 250 – sunt persoane care asigură managementul strategic al firmelor și care ocupă poziții de management (manager / director general, manager / director executiv, director / șef departament / șef birou, responsabil activități);
• 140 – sunt persoane care au calitatea de antreprenori și care își gestionează propriile afaceri;
• 120 – sunt persoane angajate din departamentele de resurse umane.

* Astfel, minim 5% din totalul persoanelor incluse în grupul țintă sunt femei, iar minim 2% reprezintă procentul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani.

NIVEL STUDII pentru CURSURI

• Manager inovare: Studii superioare
• Revenue managemen: Minim studii medii
• Business coaching: Minim studii medii
• Competente antreprenoriale: Minim învătământ obligatoriu
• Manager resurse umane: Studii superioare
• Inspector resurse umane: Minim studii medii

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ale proiectului sunt următoarele:

A1 : Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor privind îmbunătăţirea competenţelor din domeniul managementului strategic şi al resurselor umane, pentru sectorul economic cu potenţial competitiv „Turism şi ecoturism”, la nivelul regiunii Centru;
A2 : Organizarea şi derularea de programe de formare profesională şi alte activităţi/cursuri relevante pentru manageri şi antreprenori din sectorul economic cu potenţial competitiv „Turism şi ecoturism”, la nivelul regiunii Centru;
A3 : Organizarea şi derularea de programe de formare profesională şi alte activităţi/cursuri relevante pentru angajaţii din departamentele de resurse umane din sectorul economic cu potenţial competitiv „Turism şi ecoturism”, la nivelul regiunii Centru;
A4 : Sprijin personalizat pentru 60 de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea şi/sau intenţionează să îşi adapteze activitatea în sectorul economic cu potenţial comptetitiv „Turism şi ecoturism” în vederea elaborării/revizuirii/adaptării unei planificări strategice pe termen lung;
A5 : Activităţi specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziţii, control şi evaluare);
A6 : Activităţi aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului;
A7 : Informare şi publicitate privind obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului.

Principalii indicatori prestabiliţi de realizare ce se vor obţine prin implementarea acestui proiect sunt: 510 Persoane care beneficiază de sprijin; 390 Persoane care beneficiază de sprijin, incluzând aici și persoanele care asigură managementul strategic al companiilor/antreprenori; 120 Persoane care beneficiază de sprijin, incluzând aici și persoanele din departamentele de resurse umane; 60 Întreprinderi sprijinite; 2 Evenimente de promovare a proiectului (de lansare şi de încheiere).

Confirmarea prezenței se realizează: telefonic 0722 261 723 sau prin email la secretariat[@]hotelcubix.ro
Persoană de contact: Elena Mironescu, Expert grup țintă