Activități

A1 – Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor privind îmbunătățirea competențelor din domeniul managementului strategic și al resurselor umane, pentru sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, la nivelul regiunii Centru.

A2 – Organizarea și derularea de programe de formare profesională și alte activități/cursuri relevante pentru manageri și antreprenori din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, la nivelul regiunii Centru.

A3 – Organizarea și derularea de programe de formare profesională și alte activități/cursuri relevante pentru angajații din departamentele de reurse umane din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, la nivelul regiunii Centru.

A4 – Sprijin personalizat pentru 60 de întreprinderi care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectorul economic cu potențial comptetitiv „Turism și ecoturism” în vederea elaborării/revizuirii/adaptării unei planificări strategice pe termen lung.

A5 – Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare).
A6 – Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului

A7 – Informarea și publicitatea privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului