Beneficiar

CINE SUNTEM?

De peste 13 ani, furnizăm consultanță în management/antreprenoriat prin asigurarea eficienței în cadrul proceselor manageriale și prestări servicii de formare profesională, vizând în strategia de dezvoltare pe termen lung a firmei înființarea unui centru educațional de calificare /specializare/ perfecționare în management/ ocupații din turism.

Din 2012, asigurăm consultanță în management hotelier și expertiza antreprenorială.

În 2015, am derulat proiectul POSDRU 173 /6.1 /S/149041, DEIS Dezvoltare Economică prin Incluziune socială, vizând activități de mentorat și înființarea/dezvoltarea unor structuri specific economiei sociale și creare de noi locuri de muncă pentru persoane vulnerabile, generând dezvoltarea sustenabilă a comunității, creșterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesională; în 2017, ca măsură de sustenabilitate, a derulat programul de perfecționare Competențe antreprenoriale.