Grup țintă

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului prevede – 510 persoane angajate, din care:
• 250 – sunt persoane care asigură managementul strategic al firmelor și care ocupă poziții de management (manager / director general, manager / director executiv, director / șef departament / șef birou, responsabil activități);
• 140 – sunt persoane care au calitatea de antreprenori și care își gestionează propriile afaceri;
• 120 – sunt persoane angajate din departamentele de resurse umane.

* Astfel, minim 5% din totalul persoanelor incluse în grupul țintă sunt femei, iar minim 2% reprezintă procentul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani.

CONDIȚII DE ÎNREGISTRARE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Dosar de înscriere va cuprinde:
1. Chestionar selecție / analiză nevoi;
2. Adeverință angajat / antreprenor – conform model;
3. Copii după acte personale:
a) Copie C.I. / B.I.;
b) Copie Certificat de naștere;
c) Copie Certificat de căsătorie / hotărâre de divorț (după caz);
d) Copie acte studii;
4. Formulare de înregistrare în GT (conform model).

NIVEL STUDII pentru CURSURI

• Manager inovare: Studii superioare
• Revenue managemen: Minim studii medii
• Business coaching: Minim studii medii
• Competente antreprenoriale: Minim învătământ obligatoriu
• Manager resurse umane: Studii superioare
• Inspector resurse umane: Minim studii medii