Seminar judetean adresat managerilor și antreprenorilor din sectorul economic

16 nov. 2018

Seminar judetean adresat managerilor și antreprenorilor din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism” la nivelul regiunii Centru, privind identificarea și implementarea modelelor/ practicilor inovatoare, durabile, ecologice și non-discriminatorii de organizare a activității.

Tematici seminar:
– Cunoasterea modelelor/ practicilor inovatoare, durabile, ecologice și non-discriminatorii de organizare a activității întreprinderilor din sectorul „Turism și ecoturism”
– Organizarea și reorganizarea mecanismelor socio-economice din sectorul „Turism și ecoturism”
– Diseminarea și transferul de bune practici identificate la nivelul mediului de afaceri local/judetean
– Informatii despre activitatea si calitatile care impulsioneaza rezultatele managerilor/ antreprenorilor din sectorul „Turism și ecoturism” (controlul interior, capacitatea de planificare; asumarea riscurilor, inovatia, folosirea feedback-ului, luarea deciziilor, independenta)
– Inovarea in mediul managerial/ antreprenorial specific sectorului „Turism și ecoturism”
– Încurajarea cooperarii tehnico-economice a managerilor/ antreprenorilor cu mediul educational, de cercetare-inovare si cu marile intreprinderi/ companii din sectorul „Turism și ecoturism”
– Asigurarea sănătății/ securității muncii în sectorul „Turism și ecoturism”
– Promovarea egalității pe piața muncii între femei și bărbați în sectorul „Turism și ecoturism”
– Susținerea principiul învățării pe tot parcursul vieții și al îmbătrânirii active în sectorul „Turism și ecoturism”
– Prevenirea poluării mediului, tranziția către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor în sectorul „Turism și ecoturism”
– Distribuire set materiale specifice (indrumar modele/practici inovatoare in turism; ghid practic de ecoturism; manual privind non-discriminarea in afaceri) privind identificarea si implementarea modelelor/practicilor inovatoare, durabile, ecologice si non-discriminatorii de organizare a activitatii
– Beneficiile pe care le ofera practicile inovatoare, durabile, ecologice si non-discriminatorii de organizare a activitatii in general si prin participarea la masurile oferite in cadrul proiectului „PROTURISM – Turism Competitiv în Regiunea Centru” (POCU/227/3/8/117664)
– Sesiune de discuții cu persoanele participante la seminarul judetean adresat managerilor și antreprenorilor din sectorul economic cu potential competitiv „Turism și ecoturism” organizat în județul Brasov in data de 29.11.2018, Hotel Aro-Palace în intervalul 9:00-17:00.