Sprijin personalizat pentru IMM-uri

Activitatea se adresează IMM-urilor din sectorul economic Turism -Ecoturism sau a celor care intenționează să-și adapteze activitatea în acest domeniu.

Acțiuni:
– identificarea și selecția întreprinderilor aplicante;
– analiza inițială a planului strategic al firmei;
– acordare de spijin personalizat în scopul elaborării / revizuirii / adaptării și planificării strategice pe termen lung a afacerilor;
– acordare de spijin în implementarea noilor planificări strategice.

Condiții de înscriere
– Cerere solicitare spijin personalizat;
– Chestionar de selecție / identificare nevoi;
– Copie Certificat Unic de Înregistrare / Act constitutiv;
– Declarație pe proprie răspundere privind intenția adaptării
activității la sectorul Turism-Ecoturism.

* Aplicanții selectați vor încheia un protocol de colaborare.